Board

 

Name and Surname

Council of  KIO

Yiannos Fotiou President
Andreas Flourentzou Vice President
Antonia Hadjimilti Secretary
Foivi Erakleous Treasurer
 
Christakis Komitis NOA
Stelios Charalambous NOA
Costas Gregoriou NOK
Louis Kyriakides NOK
Kyriakos Sialis NOLA
Nikos Nikolaou NOLA
Panos Panayiotou NOL
Christos Evripidou NOL
Adamos Constantinides IOL
Chrysos Chrysostomou IOL
Costakis Fysentzides PONATHA
Argyris Gregoriou PONATHA
Andreas Chr. Chrisoforou Bega Figo
Ioannis Soukiouroglou Bega Figo
Ioannis Yiorkatzis PASIMIS
Vasilis Vasiliou PASIMIS
Stefanos Manoli NOP
Eythivoulos Kyriakou NOP
Marios Michaelides St. Raphael
Nikos Papaevripides NOIATH
Phil Mutton  PISC