Σκοποί και στόχοι

Η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία έχει ως σκοπό την προώθηση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας σε ολόκληρη την Κύπρο, την ανάπτυξη του πνεύματος άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι ανάμεσα σε σωματεία και αθλητές, τη διεθνή εκπροσώπηση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας της Κύπρου και την υποβοήθηση των Μελών της Ομοσπονδίας με κάθε υλικό και ηθικό μέσο με σκοπό την ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας και της αγάπης προς τη θάλασσα σύμφωνα με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος.

Η Ομοσπονδία επιδιώκει την επίτευξη αυτών των σκοπών με

  • την οργάνωση, την προκήρυξη, την τέλεση και την εποπτεία πρωταθλημάτων, αγώνων και άλλων αθλητικών διοργανώσεων, παγκύπριων, περιφερειακών ή διεθνών,
  • τη συγκρότηση Εθνικής και Ολυμπιακής Ομάδας και τη συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες ιστιοπλοΐας
  • την προβολή της κυπριακής ιστιοπλοΐας και τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που έχουν σχέση με το άθλημα της ιστιοπλοΐας,
  • την απόκτηση και την παραχώρηση στα Μέλη της Ομοσπονδίας σκαφών, εξοπλισμού, τεχνικής βοήθειας και ελέγχου χρήσης του εξοπλισμού,
  • την επιδίωξη καθιέρωσης κάθε νομοθετικού και τη λήψη κάθε άλλου νομικού μέτρου που θα διευκολύνει την άσκηση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας στην Κύπρο,
  • την προώθηση της δημιουργίας ασφαλών χώρων ελλιμενισμού, νεώλκησης και χερσαίας εναπόθεσης σκαφών ιστιοπλοΐας και σκαφών βοηθητικών προς την διεξαγωγή της ιστιοπλοΐας,
  • την έκδοση και ανανέωση των εσωτερικών και εφαρμογή διεθνών Κανόνων και Κανονισμών που διέπουν την διεξαγωγή του αθλήματος της ιστιοπλοΐας,
  • την έγκριση και την εποπτεία των επίσημων εσωτερικών και τοπικών αγώνων που διοργανώνονται από τα Μέλη της Ομοσπονδίας, και
  • την έγκριση συμμετοχής κυπρίων ιστιοπλόων σε διεθνείς αγώνες στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.