Επιτροπή Εφέσεων

    

Τοτός Θεοδοσίου  Πρόεδρος
Παναγιώτης Κοντίδης  Μέλος
Brian Grier Μέλος
Φίλιππος Γεωργάκης  Μέλος
Ιωάννης Παπάζογλου Μέλος