ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ

Πολίτης 27-07-2013

Χαραυγή 27-07-2013 (β)

Χαραυγή 27-07-2013 (α)

GoalNews 27-07-2013

Αθλητικό Βήμα 27-07-2013

Αλήθεια 27-07-2013

Αλήθεια 25-07-2013

CyprusDaily 25-07-2013

GoalNews 25-07-2013 (α)

GoalNews 25-07-2013 (β)

Χαραυγή 25-07-2013

Πολίτης 25-07-2013

Σημερινή 25-07-2013

Cyprus Mail 24-07-2013

Πολίτης 24-07-2013

Σημερινή 23-07-2013

GoalNews 23-07-2013

CITY 12-07-2013

GoalNews 20-07-2013

Χαραυγή 20-07-2013

Ρώσικη εφημερίδα 19-07 (1)

Ρώσικη εφημερίδα 19-07 (2)

Πολίτης 20-07-2013

GoalNews 19-07-2013

Χαραυγή 19-07-2013

Πολίτης 19-07-2013

GoalNews 18-07-2013

Χαραυγή 18-07-2013

Σημερινή 18-07-2013

Χαραυγή 17-07-2013

GoalNews 17-07-2013

Αλήθεια 15-7-13

Αλήθεια 15-7-13 (Β)

Αλήθεια 15-7-13 (Γ)

GoalNews15.07

Χαραυγή 15-7-13

Πολίτης 15-7-13

Σημερινή 15-7-13

Αλήθεια 14-07-2013

GoalNews 14-07-2013

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 14-07-2013

Χαραυγή 13-07-2013

Σημερινή 13-07-2013

CyprusDaily 13-07-2013 (α)

CyprusDaily 13-07-2013 (β)

Φιλελεύθερος 13-07-2013 (β)

Αλήθεια 13-07-2013

Αλήθεια 13-07-2013 (α)

Πολίτης 13-07-2013

Σημερινή 12-07-2013

Πολίτης 12-07-2013

Φιλελεύθερος 12-07-2013

Αλήθεια 12-07-2013

CyprusMail 11-07-2013

GoalNews 11-07-2013 (β)

GoalNews 11-07-2013 (α)

Χαραυγή 11-07-2013

Σημερινή 11-07-2013

Χαραυγή 10-07-2013

GoalNews 10-07-2013

Πολίτης 10-07-2013

Σημερινή 09-07-2013

Αλήθεια 09-07-2013

Goal News 09-07-2013

Φιλελεύθερος 08-07-2013

Goal News 07-07-2013

DOWNTOWN 07-07-2013

Χαραυγή 03-07-2013