ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αμαθούντος 21
4532 Αγιος Τύχωνας

Τ.Θ: 51813
3508 Λεμεσός, Κύπρος

Τήλ.: 00 357 25 320559
Φαξ: 00 357 25 328953

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]