Δικαστική Επιτροπή

Γιάννης Αντωνιάδης Πρόεδρος
Βάκης Ερωτοκρίτου Μέλος
Χριστόφορος Λουκαίδης Μέλος
Ανδρέας Ζαχαρίου Μέλος
Σωκράτης Ιορδάνου Μέλος