Δικαστική/Πειθαρχική Επιτροπή

Γιάννης Αντωνιάδης Πρόεδρος
Χρίστος Κουκκίδης Μέλος
Φρόσω Πρωτοπαπά Μέλος
Ανδρέας Χριστοφόρου Μέλος
Αντρέας Ζαχαρίου Μέλος