Διεθνείς αγώνες

 1. World Laser 4.7 Championship:
  https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-site/67
 2. World Laser Radial Youth Championship:
  https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-site/71
 3. World Laser U21:
  https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-site/68
 4. World Laser Standard Championship:
  https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-site/65
 5. European Laser Radial Youth Championship:
  http://www.eurilca.eu/event/event.php?id=83
 6. European Laser Standard U21 Championship:
  http://www.eurilca.eu/event/event.php?id=82
 7. European Laser Standard Championship:
  http://www.eurilca.eu/event/event.php?id=111
 8. Optimist European Championship:
  http://2017optieuro.org/news