Δήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια 2019

December 20, 2018

Η Ομοσπονδία μας προτίθεται να διοργανώσει σειρά σεμιναρίων το 2019.  

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των σεμιναρίων αυτών βρείτε πιο κάτω τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, την οποία πρέπει να την συμπληρώσετε και αποστείλετε στα γραφεία μας μέχρι τις 30.12.2018.

Για οποιεσδήποτε απορίες έχετε παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δήλωση Ενδιαφεροντος