Προπονητικό σεμινάριο

August 12, 2016

OFFICESH ΚΙΟ σε συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και την Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία World Sailing διοργανώνει στις 26 – 30.10.2016 στο Κέντρο Ιστιοπλοϊκών Αγώνων του ΚΟΑ το  «Technical  Course for Coaches Level 2»

invitation to L2 Seminar for Coaches 2016

ISAFLevel2TechnicalCourse324.05.13-[15061]